Vuokrauksen ehdot


Vuokrauksen ehdot:

1. Hinta

Omistaja vastaa hevosen kustannuksista.

Sovittu summa maksetaan etukäteen ennen alkavaa kuukautta. Lasku tulee sähköpostiin.

Vuokraukseen oikeuttava summa maksetaan laskun eräpäivään mennessä etukäteen.

2. Vuokrauspäivät ja ratsastus

Vuokrauspäivänä vuokraaja hoitaa hevosen ja sen liikuttamisen.

Ratsastus tapahtuu tallin alueella ja lähimaastoissa. Hevosen viemisestä pois tallilta ja sen lähialueilta, on sovittava erikseen.

Ratsastaminen tapahtuu aina omalla vastuulla.

Ratsastus kerran peruutus kohta 3.

3. Peruutusehdot
Kaikki ratsastukset ovat sitovia. Viimeistään 2 päivää ennen ratsastuskertaa peruutetun kerran saa seuraavan kuukauden aikana korvata. Mikäli vuoroa ei ole peruttu ajoissa emme korvaa poisjääntiä (koskee myös sairaustapauksia ja muita äkillisesti tulleita esteitä). Poisjäännin voi korvata myös etukäteen.

Peruutus on sitova eli peruutusta ei saa palautettua.

Peruutukset ja rästituntivaraukset tehdään suoraan opettajalle WA yksityisviestillä. Emme huomioi sähköpostitse lähetettyä peruutusilmoitusta.

Varattua rästiratsastusta ei voi siirtää eikä poisjääntiä korvata (koskee myös sairaustapauksia ja muita äkillisesti tulleita esteitä).

Äkillisen esteen sattuessa voit lähettää tilallesi sijaisratsastajan. Tästä ilmoitettava aina opettajalle erikseen. Huomio että tietyillä hevosilla ei voi kaikki ratsastaa.


4. Varusteet

Omistaja hankkii tarvittavat varusteet. Vuokraaja palauttaa varusteet aina omille paikoilleen pestynä ja on yhteydessä omistajaan, mikäli varusteet eivät ole kunnossa.

Mikäli vuokraaja hajoittaa omalla huolimattomuudellaan tai tahallisesti varusteitä on hän velvollinen korvaamaan varusteet.

Vuokraaja saa käyttää hevosella omia varusteitaan, mutta on pyydettävä erillistä lupaa omistajalta.
Hevosen varustusta ei saa muuttaa ilman haltijan lupaa.


5.Säännöt

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan tallin ja vuokraus -sääntöjä.

6. Hevosen loukkaantuminen

Hevosella on vastuuvakuutus. Vuokraaja huolehtii omat vakuutuksensa.

Mikäli hevonen ei ole kunnossa tai vahingoittuu käytössä, ilmoittaa vuokraaja siitä välittömästi omistajalle ja osallistuu tarvittaessa hoitoon saattamisessa.

Jos hevonen loukkaantuu lyhyeksi aikaa (alle kaksi viikkoa), vuokra päivät sovitaan toiselle ajankohdalle. Jos hevonen loukkaantuu pidemmäksi aikaa ja on täysin levossa, ei vuokralainen ole velvollinen korvaamaan mitään.

6. Sopimuksen purkaminen

Omistajalla on ensimmäisen vuokraus kuukauden ajan oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, mikäli kokee ettei hevonen ole vuokraajalle sopiva. Muutoin sopimus voidaan purkaa paketeissa on 1 (yksi) kalenterikuukauden irtisanomisaika, paitsi oma hevonen-paketilla 3kk sitoumus.


7. Kilpaileminen ja valmentautuminen

Omistajalla on oikeus valita kenen valmennuksiin saa osallistua hevosella. Kilpailuihin mentäessä on varmistettava omistajalta lupa.

Sopimus astuu voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi.